نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۸٦/۱٢/۱٥ توسط مرداب

 

دلم گرفته از روزگار                           دلم گرفته از نامُرادیهای بیشمار

 دلم گرفته از ناسپاسهای نابکار              دلم گرفته از زندگی سراسر قُمار

دلم گرفته از فضای مسموم پُر غبار         دلم گرفته از پیمانهای بی اعتبار

دلم گرفته از عشقهای نا استوار                      دلم گرفته از این دل بیقرار

دلم گرفته ، دیدگانم اشکبار                  دلم گرفته ، در تنهایی خود سوگوار

دلم هوای رفتن دارد                                           دلم هوای شکستن دارد

دلم هوای از هم گُسستن دارد                        دلم هوای از قفس رَستن دارد

دلم هوای در آرامش نشستن دارد                 دلم هوای به ابدیت پیوستن دارد

دلم هوای زنده نبودن دارد                              دلم هوای به خدا رسیدن دارد

                                      دلم هوای ...؟                                      


.: Weblog Themes By Blog Skin :.