٭ وقتی نیست :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱٢/٢٧
٭ مشق عشق :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۱۱/۱٧
٭ غربت :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٩/۱۳
٭ من و سکوت و عاشقی :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۸/۱٥
٭ میترسم...... :: دوشنبه ۱۳٩٢/٧/۱
٭ وقتی سقف خاطراتت فرو میریزد :: شنبه ۱۳٩٢/۳/۱۸
٭ بهار شد :: دوشنبه ۱۳٩۱/۱٢/٢۸
٭ چه بی صبرم :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱٢/٢
٭ دستهای دلتنگ :: شنبه ۱۳٩۱/۱٠/۱٦
٭ چند ثانیه تا نیست شدن کافیست ؟؟ :: جمعه ۱۳٩۱/۱٠/۱
٭ عاشقم :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۸/۳٠
٭ سلام :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٧/٢٦
٭ رویای صبحدم :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٥/٤
٭ دوستت دارم :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٤/٦
٭ دل تنگ ی :: دوشنبه ۱۳٩۱/۳/۸
٭ آسمانم :: دوشنبه ۱۳٩۱/٢/۱۱
٭ دوری و دلتنگی :: شنبه ۱۳٩۱/۱/۱٩
٭ دل پاک دار :: شنبه ۱۳٩٠/۱٢/٢٧
٭ دلتنگیانه :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱٢/۱٦
٭ برای دلتنگی نیامده :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱۱/۱٩
٭ مردابیم :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱٠/٢٦
٭ من+تو=ما :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱٠/٧
٭ دستانت :: شنبه ۱۳٩٠/٩/٢٦
٭ نغمه :: شنبه ۱۳٩٠/۸/٢۸
٭ برای پاییز عزیزم :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۸/٤
٭ ترس :: شنبه ۱۳٩٠/٧/۱٦
٭ حقیقت های واقعی :: شنبه ۱۳٩٠/٦/٢٦
٭ دایره :: جمعه ۱۳٩٠/٥/٢۱
٭ ایستاده ام :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٥/٥
٭ بیهوده حرفهای مشوش ذهن :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٤/٢۸
٭ سردم است :: شنبه ۱۳٩٠/٤/۱۸
٭ حس غریبی است :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٤/۱
٭ مرداب :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/٢٤
٭ رویای مه زده :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/٢٢
٭ رفتن :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/۱
٭ وصفناک :: دوشنبه ۱۳٩٠/٢/۱٩
٭ مرداب گون :: شنبه ۱۳٩٠/٢/۱٠
٭ خواب نیست :: شنبه ۱۳٩٠/۱/٢٧
٭ آینه :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱/۱٤
٭ نامم چیست :: شنبه ۱۳۸٩/۱٢/٢۸
٭ عاشقم :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٢/٢٢
٭ می شناسم :: شنبه ۱۳۸٩/۱٢/٧
٭ وداع :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٤
٭ شب گریز انتظار :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٠
٭ خیال تو :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٩
٭ پای بر کویر :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
٭ سرفه های باد :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٩/۳٠
٭ آغوش :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٩/۱٧
٭ گرچه شب تاریک است :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٩/٢
٭ دوستش می دارم :: یکشنبه ۱۳۸٩/۸/٢۳
٭ عاشقانه نیست ..... :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۸/۱۱
٭ یه چند روزی.... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٧/۱٤
٭ پاییز آمد :: یکشنبه ۱۳۸٩/٧/٤
٭ می ترسیدم :: شنبه ۱۳۸٩/٦/٢٧
٭ شب بی مرز :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٦/۱٦
٭ آلوده :: شنبه ۱۳۸٩/٥/۳٠
٭ دلتنگی ها :: شنبه ۱۳۸٩/٥/٢۳
٭ .................. :: یکشنبه ۱۳۸٩/٥/۱٧
٭ رویایی :: شنبه ۱۳۸٩/٥/٩
٭ زندگی جاریست :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٤/٢۳
٭ سنجاقک :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٤/۱٠
٭ رهایی :: یکشنبه ۱۳۸٩/٤/٦
٭ آزادی :: شنبه ۱۳۸٩/۳/٢٩
٭ اگر :: جمعه ۱۳۸٩/۳/٢۱
٭ تعمل می کنم :: دوشنبه ۱۳۸٩/۳/۱٧
٭ بی چتر...... :: شنبه ۱۳۸٩/۳/۸
٭ وقتی نیستی....... :: یکشنبه ۱۳۸٩/۳/٢
٭ آسمان را باور نکن ......... :: شنبه ۱۳۸٩/٢/٢٥
٭ گرفتار شب ..... :: یکشنبه ۱۳۸٩/٢/۱٩
٭ مقصر نبودی ........ :: شنبه ۱۳۸٩/٢/۱۱
٭ تا سحر بیدار خواهم ماند.......... :: یکشنبه ۱۳۸٩/٢/٥
٭ دوباره یادت کردم............ :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱/٢٩
٭ شب های ما ........... :: شنبه ۱۳۸٩/۱/٢۱
٭ و خدا ............ :: شنبه ۱۳۸٩/۱/۱٤
٭ بهار می آید .......... :: شنبه ۱۳۸۸/۱٢/٢٩
٭ تولدی دیگر ...... :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۱٢/٢٦
٭ کی .....!!! :: شنبه ۱۳۸۸/۱٢/۱٥
٭ من دیده ام .......... :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۱٢/٥
٭ دلم نمی خواهد چشمانم را باز کنم ........ :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/۱۱/٢٧
٭ طوفانی نخواهد رسید......... :: یکشنبه ۱۳۸۸/۱۱/۱۸
٭ حوصله می خواهد......... :: شنبه ۱۳۸۸/۱۱/۱٠
٭ کاش ببینمت در خواب ......... :: پنجشنبه ۱۳۸۸/۱۱/۱
٭ باران می بارد ........ :: دوشنبه ۱۳۸۸/۱٠/٢۱
٭ خدا ............ :: شنبه ۱۳۸۸/۱٠/۱٢
٭ یکنفر می آید .......... :: جمعه ۱۳۸۸/۱٠/٤
٭ رهایی....... :: شنبه ۱۳۸۸/٩/٢۸
٭ انتها................ :: شنبه ۱۳۸۸/٩/٢۱
٭ همه می گویند ........... :: یکشنبه ۱۳۸۸/٩/۱٥
٭ آواز سبز پروانه......... :: یکشنبه ۱۳۸۸/٩/۸
٭ حس خوبی نیست ..... :: شنبه ۱۳۸۸/۸/۳٠
٭ لحظه های گیج شده .............. :: شنبه ۱۳۸۸/۸/٢۳
٭ یادت هست..... :: شنبه ۱۳۸۸/۸/۱٦
٭ سفر به ............ :: شنبه ۱۳۸۸/۸/٩
٭ تغییر واژه ها............. :: یکشنبه ۱۳۸۸/۸/۳
٭ دلم می گیرد ....... :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/٧/٢۸
٭ سادگی هایم.......... :: چهارشنبه ۱۳۸۸/٧/٢٢
٭ یک روز می آیم ....... :: چهارشنبه ۱۳۸۸/٧/۱٥
٭ خواب............ :: چهارشنبه ۱۳۸۸/٧/۸
٭ پاییز ................ :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/٦/۳۱
٭ خوش خیال ...... :: چهارشنبه ۱۳۸۸/٦/٢٥
٭ عاشقی ......... :: شنبه ۱۳۸۸/٦/٢۱
٭ ........... :: پنجشنبه ۱۳۸۸/٦/۱٢
٭ سرگذشت......... :: دوشنبه ۱۳۸۸/٦/٩
٭ ببخشمت.......!!!!! :: چهارشنبه ۱۳۸۸/٦/٤
٭ که را خواهی جُست؟......... :: جمعه ۱۳۸۸/٥/۳٠
٭ وقتی رفتی ........... :: چهارشنبه ۱۳۸۸/٥/٢۸
٭ سکوت آبی........... :: چهارشنبه ۱۳۸۸/٥/٢۱
٭ برای تسلی دل ....... :: پنجشنبه ۱۳۸۸/٥/۱٥
٭ لحظه رفتن........ :: یکشنبه ۱۳۸۸/٥/۱۱
٭ بدرود گذشته .......... :: جمعه ۱۳۸۸/٥/٩
٭ به همین سادگی ......... :: شنبه ۱۳۸۸/٥/۳
٭ من منتظر می مانم ......... :: جمعه ۱۳۸۸/٥/٢
٭ تقدیم به تو ......... :: دوشنبه ۱۳۸۸/٤/٢٩
٭ شب بیداری .............. :: شنبه ۱۳۸۸/٤/٢٧
٭ من عجیب دلتنگم ........ :: شنبه ۱۳۸۸/٤/٢٠
٭ آبروی باران.................... :: دوشنبه ۱۳۸۸/٤/۱٥
٭ ایستاده ام .................. :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/٤/٩
٭ از اینگونه مردن....... :: یکشنبه ۱۳۸۸/۳/۳۱
٭ فریب.............. :: شنبه ۱۳۸۸/۳/٢۳
٭ سبز می مانم ......... :: شنبه ۱۳۸۸/۳/۱٦
٭ یکشنبه ۱۳۸۸/۳/۱٠ :: یکشنبه ۱۳۸۸/۳/۱٠
٭ روزی عاشق تو بودم......... :: یکشنبه ۱۳۸۸/۳/۱٠
٭ رویای مسخره ایست ، تولد........ :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/۳/٥
٭ میسپارم نام بیرنگ تو را بر کاغذ..... :: شنبه ۱۳۸۸/۳/٢
٭ که این رسم عشق است و دلدادگی............... :: شنبه ۱۳۸۸/٢/٢٦
٭ همه به خواب رفته اند ......... :: دوشنبه ۱۳۸۸/٢/٢۱
٭ می خواستم بهت بگم چقدر پریشونم.... :: چهارشنبه ۱۳۸۸/٢/۱٦
٭ هنوز نمی دانم ....... :: یکشنبه ۱۳۸۸/٢/۱۳
٭ آرزو های من .............. :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/٢/۸
٭ چشمانم برای تو............ :: چهارشنبه ۱۳۸۸/٢/٢
٭ غم من نمناک است ........... :: یکشنبه ۱۳۸۸/۱/۳٠
٭ محتاجم.......... :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۱/٢٦
٭ تو کجا آمده ای.........؟!! :: شنبه ۱۳۸۸/۱/٢٢
٭ خسته ام میفهمید.............؟! :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/۱/۱۸
٭ تقدیم به تو......... :: شنبه ۱۳۸۸/۱/۱٥
٭ تبریک سال نو :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۱٢/٢٧
٭ اشتباه.................... :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۱٢/٢۱
٭ تو بخوان دوستت داشتم.............. :: شنبه ۱۳۸٧/۱٢/۱٧
٭ نمیدانم............... :: یکشنبه ۱۳۸٧/۱٢/۱۱
٭ سایه ام را ........... :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۱٢/٧
٭ به چه گناهی......... :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۱۱/۳٠
٭ دوباره............؟؟؟ :: شنبه ۱۳۸٧/۱۱/٢٦
٭ خواهش میکنم دمی مرا به حال خودم بذار........ :: شنبه ۱۳۸٧/۱۱/۱٩
٭ مرا به خاطراه ها یت بسپار ................... :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۱۱/۱٥
٭ زنده خواهم ماند.............. :: شنبه ۱۳۸٧/۱۱/۱٢
٭ آرامش مرداب..... :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۱۱/٩
٭ رفتی و .......... :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۱۱/۸
٭ بهانه............ :: یکشنبه ۱۳۸٧/۱٠/٢٩
٭ یه مرخصی کوتاه..... :: دوشنبه ۱۳۸٧/۱٠/۱٦
٭ تولدت مبارک :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۱٠/۱٠
٭ مرداب دوباره تنها شد :: شنبه ۱۳۸٧/۱٠/٧
٭ مرداب :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۱٠/٤
٭ بیقراری دیشب ...دلتنگی امشب :: شنبه ۱۳۸٧/٩/۳٠
٭ اسیر........... :: شنبه ۱۳۸٧/٩/٢۳
٭ ملامتم نکن............! :: یکشنبه ۱۳۸٧/٩/۱٧
٭ کدام قصه گو.................. :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/٩/۱٢
٭ مرگ قناری.......... :: شنبه ۱۳۸٧/٩/٩
٭ چهارشنبه ۱۳۸٧/٩/٦ :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٩/٦
٭ دوشنبه ۱۳۸٧/۸/٦ :: دوشنبه ۱۳۸٧/۸/٦
٭ غربت پنجشنبه ای............. :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۸/۱
٭ دلتنگی......... :: شنبه ۱۳۸٧/٧/٢٧
٭ واژه ها................... :: یکشنبه ۱۳۸٧/٧/٢۱
٭ بغض قدیمی ......... :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٧/۱٧
٭ دوست دارم.... :: شنبه ۱۳۸٧/٧/۱۳
٭ پاییز آمد........ :: یکشنبه ۱۳۸٧/٧/٧
٭ دعا کنید........... :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٧/۳
٭ شبیه دریا....... :: شنبه ۱۳۸٧/٦/۳٠
٭ دلتنگ شدم...... :: یکشنبه ۱۳۸٧/٦/٢٤
٭ تو اگر برگردی ......... :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٦/٢٠
٭ آسمان نیست........... :: یکشنبه ۱۳۸٧/٦/۱٧
٭ مناجات............ :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٦/۱۳
٭ آه................... :: یکشنبه ۱۳۸٧/٦/۱٠
٭ شرمنده........... :: شنبه ۱۳۸٧/٦/٩
٭ تقدیر......... :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٦/٦
٭ بی قراری دیشب.......... :: یکشنبه ۱۳۸٧/٦/۳
٭ نور در تاریکی ........... :: شنبه ۱۳۸٧/٥/٢٦
٭ گلدان.......... :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٥/۱٦
٭ سپیده عشق......... :: شنبه ۱۳۸٧/٥/۱٢
٭ قصه باران.......... :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/٥/۸
٭ می خواستم از عشق سخن بگویم ........ :: شنبه ۱۳۸٧/٥/٥
٭ اگر عشق نبود...... :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/٥/۱
٭ دل تنگ.......... :: شنبه ۱۳۸٧/٤/٢٩
٭ یادت سبز...... :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٤/٢٧
٭ پیغام ماهی ها :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/٤/٢٥
٭ تبعید................. :: شنبه ۱۳۸٧/٤/٢٢
٭ گریه.............. :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٤/۱٩
٭ نیلوفر ......... :: یکشنبه ۱۳۸٧/٤/۱٦
٭ در انتظار سحر............ :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٤/۱٢
٭ امشب........... :: شنبه ۱۳۸٧/٤/۸
٭ رها شو..................... :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/٤/٤
٭ نیازی به مهربانی نیست............. :: شنبه ۱۳۸٧/٤/۱
٭ در خواب مرا دیدی..........؟؟؟ :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۳/٢٩
٭ دل من ................ :: شنبه ۱۳۸٧/۳/٢٥
٭ رفتن......... :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۳/٢٢
٭ می نویسم........... :: یکشنبه ۱۳۸٧/۳/۱٩
٭ فال حافظ :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۳/۱٥
٭ فراموشی............ :: شنبه ۱۳۸٧/۳/۱۱
٭ شازده کوچولو........... :: دوشنبه ۱۳۸٧/۳/٦
٭ نفس بکش ........ :: شنبه ۱۳۸٧/۳/٤
٭ بی تفاوت شدم....؟؟؟؟ :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۳/۱
٭ تا حالا شده .................... :: یکشنبه ۱۳۸٧/٢/٢٩
٭ یاد اردیبهشت....... :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٢/٢٥
٭ مرگ و دوباره زندگی ......... :: شنبه ۱۳۸٧/٢/٢۱
٭ یاد کودکی .......... :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/٢/۱٧
٭ سکوتی پر از صدای آب.......... :: شنبه ۱۳۸٧/٢/۱٤
٭ دل شیشه ای............... :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٢/۱۱
٭ مهربان دورم سلام........ :: شنبه ۱۳۸٧/٢/٧
٭ توهمی در بیداری ............ :: دوشنبه ۱۳۸٧/٢/٢
٭ با آرزویت ........ :: شنبه ۱۳۸٧/۱/۳۱
٭ حج (دکتر شریعتی) :: یکشنبه ۱۳۸٧/۱/٢٥
٭ یادمان باشد........... :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۱/٢٠
٭ فردا.......... :: شنبه ۱۳۸٧/۱/۱٧
٭ عیدی من :: یکشنبه ۱۳۸٧/۱/۱۱
٭ زندگی بی ارزش .......... :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۱/٦
٭ سال نو مبارک........ :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/۱٢/٢۸
٭ وقتی نیستی.......... :: جمعه ۱۳۸٦/۱٢/٢٤
٭ نشانی من...... :: یکشنبه ۱۳۸٦/۱٢/۱٩
٭ دلم ............ :: چهارشنبه ۱۳۸٦/۱٢/۱٥
٭ کی می خواد تموم بشه؟؟؟ :: چهارشنبه ۱۳۸٦/۱٢/۱٥
٭ همین طوری............... :: دوشنبه ۱۳۸٦/۱٢/۱۳
٭ دل خوش......... :: یکشنبه ۱۳۸٦/۱٢/۱٢
٭ قبول باشه........ :: جمعه ۱۳۸٦/۱٢/۱٠
٭ دلم گرفته....... :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/۱٢/٧
٭ بی خوابی :: شنبه ۱۳۸٦/۱٢/٤
٭ نگاه اول :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/۱۱/۳٠
٭ همه عالم تن است و ایران دل :: شنبه ۱۳۸٦/۱۱/٢٧
٭ یه کم از خودم...... :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/۱۱/٢۳
٭ يه شکايت از ......... :: شنبه ۱۳۸٦/۱۱/٢٠
٭ زندگی از نظر شما به چی شبيهه....؟؟؟ :: چهارشنبه ۱۳۸٦/۱۱/۱٧
٭ مهربانی :: دوشنبه ۱۳۸٦/۱۱/۱٥
٭ مرگ..................... :: شنبه ۱۳۸٦/۱۱/۱۳
٭ تنهايی............. :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/۱۱/٩
٭ خدايا شکرت :: یکشنبه ۱۳۸٦/۱۱/٧
٭ انتظار :: شنبه ۱۳۸٦/۱۱/٦
٭ يه سلام دوباره :: شنبه ۱۳۸٦/۱۱/٦
٭ سایه ی ستاره :: دوشنبه ۱۳۸٦/۱۱/۱
٭ يه دوست :: پنجشنبه ۱۳۸٦/۱٠/٢٧
٭ يا ابوالفضل :: چهارشنبه ۱۳۸٦/۱٠/٢٦
٭ زندگی :: دوشنبه ۱۳۸٦/۱٠/٢٤
٭ سفر :: شنبه ۱۳۸٦/۱٠/٢٢
٭ درد دندون :: جمعه ۱۳۸٦/۱٠/٢۱
٭ برف می بارد :: چهارشنبه ۱۳۸٦/۱٠/۱٩
٭ تا حالا شده؟؟ :: یکشنبه ۱۳۸٦/۱٠/۱٦
٭ یه یاد از گذشته :: شنبه ۱۳۸٦/۱٠/۱٥
٭ شقایق :: چهارشنبه ۱۳۸٦/۱٠/۱٢
٭ یه تصمیم در شروع دوباره :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/۱٠/۱۱
٭ برای دل تنگی هام :: یکشنبه ۱۳۸٦/۱٠/٩
٭ خشم خدا :: چهارشنبه ۱۳۸٦/۱٠/٥
٭ دوست ، تنهایی، خندیدن :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/۱٠/٤
٭ فال شب چله :: شنبه ۱۳۸٦/۱٠/۱
٭ چله نشین شب یلدا :: پنجشنبه ۱۳۸٦/٩/٢٩
٭ داره بارون میاد :: دوشنبه ۱۳۸٦/٩/٢٦
٭ پاییز هم داره تموم میشه :: شنبه ۱۳۸٦/٩/٢٤
٭ حال وهوام زياد تعريفی نداره :: جمعه ۱۳۸٦/٩/٢۳
٭ مرداب = سکوت و آرامش :: پنجشنبه ۱۳۸٦/٩/٢٢
٭ ديگه نيلوفر من گل نميده :: چهارشنبه ۱۳۸٦/٩/٢۱
٭ درد بی درمون :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/٩/٢٠
٭ دلی پر از درد،با ناگفته هایی که هرگز گفته نمیشه :: دوشنبه ۱۳۸٦/٩/۱٩
٭ مرداب جان تازه میگیرد :: دوشنبه ۱۳۸٦/٩/۱٩
.: Weblog Themes By Blog Skin :.